Raad van Toezicht Bibliotheek Drachten

Leden van de raad worden benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens drie jaar.


Voorzitter Mr. Ir. Nico Tilstra

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Functie: zelfstandig adviseur in complexe bestuurlijke en organisatorische processen
 • Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LBP|SIGHT, lid bestuur CDA-Frysl├ón, rietsnijder
 • Eerste benoeming: 2013
 • Einde tweede termijn: 2019 (herkiesbaar)

Johan Mulder

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Functie: Group HR manager, Mueller BV te Assen
 • Nevenfunctie: lid RvA HR-opleiding Stenden Hogeschool, voorzitter diaconie PG Drachten West
 • Eerste benoeming: 2013
 • Einde tweede termijn: 2019 (herkiesbaar)

Djoke Mulder

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Functie: teamleider SO school Lyndensteyn Beetsterzwaag
 • Nevenfunctie: lid MR CSG Liudger, Drachten
 • Eerste benoeming: 2016
 • Einde eerste termijn: 2019 (herkiesbaar)

F.J. Roelfsema MSc, MEd

 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Functie: Bestuurslid en procesbegeleider bij de Vereniging Noorden Duurzaam
 • Nevenfunctie: Lid RvT en plv. voorzitter bij Thuis Huis De Baander, Vrijwilligersco├Ârdinator bij Museum Dr8888
 • Eerste benoeming: 2020

Drs. M.J. Meijer

 • Nationaliteit:Nederlandse
 • Functie: Algemeen directeur AB vakwerk
 • Eerste benoeming: 2020

Profiel Raad van Toezicht