Bezoekersreglement

Bibliotheek Drachten

Als u dit gebouw bezoekt, willen wij dat u, andere bezoekers en onze medewerkers zich zo goed, prettig en veilig mogelijk voelen. Daarom zijn er een aantal huisregels opgesteld rondom de uitgangspunten respect en veiligheid. Wij vragen u onze huisregels te lezen en na te leven tijdens uw bezoek aan de bibliotheek.

 

Toegang tot de bibliotheek

 • Bibliotheek Smallingerland is gratis voor het publiek geopend op de vastgestelde openingstijden.

Bezoekersgedrag

 • De omgang met elkaar moet gebaseerd zijn op wederzijds respect en goede manieren.
 • Uw gedrag mag andere bibliotheekbezoekers niet hinderen. Bij verstoring van de openbare orde, wordt u uit de bibliotheek verwijderd.
 • Wij staan geen enkele vorm van lichamelijk geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of wangedrag toe.

Eten en drinken

 • In het gebouw mag gegeten of gedronken worden, tenzij het overlast of (risico op) schade oplevert. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen, te roken en/of verdovende middelen te gebruiken.

Huisdieren

 • In het gebouw zijn huisdieren toegestaan, tenzij dit overlast of (risico op) schade oplevert.

Veiligheid

 • Van iedere vorm van agressie of geweld doen wij aangifte bij de politie.
 • U mag geen wapens op zak hebben, laat staan gebruiken. Ook een zakmes wordt als wapen gezien. Wordt u betrapt, dan waarschuwen wij de politie.
 • Bij diefstal of vandalisme wordt er altijd aangifte gedaan bij de politie. Medewerkers mogen eventueel uw tas(sen) controleren.
 • Bij twijfel over de rechtmatigheid van de lidmaatschapskaart wordt om uw legitimatie gevraagd.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding of andere eigendommen. Het is aan te raden om geen waardevolle persoonlijke eigendommen onbeheerd achter te laten.
 • Nooduitgangen en blusmiddelen mogen niet geblokkeerd worden. Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van het personeel op en verlaat u op hun aanwijzingen zo nodig via de nooduitgangen rustig het pand.

Naleving en toegangsbeperking

 • De bezoeker, die de bibliotheek betreedt, wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. Bibliotheekfunctionarissen zijn bevoegd bezoekers op de naleving van het reglement te wijzen. Bezoekers dienen de instructies van de bibliotheekfunctionarissen dienaangaande op te volgen. Bij niet naleving kan de bezoeker, tijdelijk of definitief, de toegang tot de bibliotheek worden ontzegd.

Klachten

 • Bibliotheek Drachten kent een vastgestelde klachtenprocedure. Klachten van bezoekers worden conform deze procedure afgehandeld.

 

Wij rekenen op uw medewerking!