Raad van Toezicht Bibliotheek Drachten

De raad van toezicht is de werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur/bestuurder. De betrokkenheid, de expertise en het netwerk van de leden dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de bibliotheek.

Leden van de raad worden benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens drie jaar.

De taken van de Raad zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland.

Profiel Raad van Toezicht

 • Mr. Ir. Nico Tilstra, Voorzitter Raad van Toezicht

  • Nationaliteit: Nederlandse
  • Functie: zelfstandig adviseur in complexe bestuurlijke en organisatorische processen Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LBP|SIGHT, lid bestuur CDA-Fryslân, rietsnijder
  • Eerste benoeming: 2013
  • Einde tweede termijn: 2019 (herkiesbaar)
 • Ing. Jan Kampherbeek

  • Nationaliteit: Nederlandse
  • Functie: bestuurder CNV Vakmensen
  • Nevenfunctie: voorzitter commissie jeugdzeilen WSV Drachten – Veenhoop, tevens bestuurslid WSV Drachten - Veenhoop
  • Eerste benoeming: 2011
  • Einde derde termijn: 2020 (niet herkiesbaar)
 • Nikita Brameijer

  • Nationaliteit: Nederlandse
  • Functie: fiscalist, mede-eigenaar fiscaal adviesbureau Fiscaliade
  • Nevenfuncties: lid rekenkamer gezamenlijke gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn, lid rekenkamer in de gemeente Littenseradiel, voorzitter Voedselbank Opsterland, vice voorzitter Stichting Samenwerkende voedselbanken Fryslân, raadslid VVD Opsterland, docent Hanze Hogeschool
  • Eerste benoeming: 2014
  • Einde tweede termijn: 2020 (herkiesbaar)
 • Johan Mulder

  • Nationaliteit: Nederlandse
  • Functie: Group HR manager, Mueller BV te Assen
  • Nevenfunctie: lid RvA HR-opleiding Stenden Hogeschool, voorzitter diaconie PG Drachten West
  • Eerste benoeming: 2013
  • Einde tweede termijn: 2019 (herkiesbaar)
 • Djoke Mulder

  • Nationaliteit: Nederlandse
  • Functie: teamleider SO school Lyndensteyn Beetsterzwaag
  • Nevenfunctie: lid MR CSG Liudger, Drachten
  • Eerste benoeming: 2016
  • Einde eerste termijn: 2019 (herkiesbaar)

Raad van Toezicht