Klankbordgroep

De bibliotheek wil graag weten wat er onder haar gebruikers leeft en wat zij vinden van het reilen en zeilen van de bibliotheek. Daarom heeft zij een klankbordgroep ingesteld.

De klankbordgroep kan zelf zaken aan de orde stellen, maar de directeur kan ook onderwerpen aandragen, zoals de vraag hoe de nieuwe website eruit moet komen te zien. De groep is dus een luisterend oor voor de directie, maar wil ook een luisterend oor zijn voor andere gebruikers. Zij stelt het erg op prijs als medegebruikers hun meningen en suggesties laten weten. Uw reacties en ideeën kunt u aan ons doorgeven via info@bibliotheekdrachten.nl

Het kan ook voorkomen dat de groep een oproep doet om te reageren op een vraag of een stelling. Blijft u daarom het nieuws van de klankbordgroep volgen! De groep bestaat uit drie tot vijf leden die op persoonlijke titel zitting hebben.

De zittingsduur is drie jaar; ieder jaar treedt er tenminste één lid af. De groep komt minstens twee maal in het jaar bij elkaar, maar verder zo vaak als nodig en nuttig lijkt. De groep kent een voorzitter en een secretaris.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: publiciteit en marketing, dienstverlening in het algemeen; aanbod cursussen en activiteiten door bibliotheek; relaties en samenwerking met andere culturele partijen in de gemeente.

De klankbordgroep zoekt leden

Klankbordgroep

Wilt u graag meedenken over het reilen en zeilen van de bibliotheek? Op welk gebied kan de bibliotheek zich bijvoorbeeld verbeteren? En wat vindt u van het aanbod cursussen en activiteiten? Meld u aan als lid van de klankbordgroep en denk mee over deze onderwerpen.

Aanmelden kan via info@bibliotheekdrachten.nl