ANBI

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Bestuur

Bibliotheek Drachten | Smallingerland heeft een Raad van Toezichtmodel met een directeur/bestuurder. Directeur/bestuurder Mevrouw K.Z. Meijerman.

Raad van Toezicht

Doelstelling stichting (volgens statuten):

  • het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorziening in het verzorgingsgebied, de gemeente Smallingerland;
  • het in stand houden van een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Jaarverslag en jaarrekening

Beleidsplan

Beloningsbeleid: volgens CAO Openbare bibliotheken